Kategori

Arsa & Arazi & Tarla

İmar uygulaması geçmeyen toprak parçasına arazi denir. Arazinin sınırlarını tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar ve ağaçlıklar oluşturur.
Tarla ise; tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçasıdır.
Arsa; imar uygulaması olan, üstüne bina yapılabilen, tarım yapılmayan, parsellenmiş, belediye sınırları içinde kalan toprak parçasıdır.

Arsa payı kaç olmalı?

Arsa payının hesaplanmasını bir örnekle açıklayacak olursak; Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan tapu senedi üzerinde ana yapının büyüklüğü (yani bulunduğu parsel) toplamda 1000 (bin) metrekare olsun.…

Tarla büyüklüğü en az kaç dönüm olmalı?

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenecek. Bundan böyle asgari büyüklüğe erişmiş olan…