Kategori

Engelli & Özür Raporu

Özürlü sağlık kurulu raporu, %40 ve üzeri derecede engelli olduğu yapılan muayene ve tetkikler sonucu tespit edilenlere yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen rapordur. Engellilerin, kendilerine yasalarca tanınmış hak ve pozitif ayrımcılıktan yararlanabilmeleri için engelli olduklarını, alacakları ‘Özürlü Sağlık Kurulu Raporları’ ile kayıt altına almış olmaları gerekmektedir.