Polis olmak için göz derecesi kaç olmalı?

Polis olmak için göz derecesi kaç olmalı? Polis olabilmek için Polis Akademisi tarafından kabul edilen Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğindeki Göz Maddesi; “Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde ETSŞY Ek-3-IV-A da belirtilen, refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce, sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir” şeklindedir.

Bunları da beğenebilirsin